TOP 20

Thứ Hạng
Tên
Điểm
Tốc độ
1
nguyen ngoc thang
352
00:18:02
2
My My
321
00:15:56
3
nhan
321
00:17:53
4
Le
317
00:10:07
5
Đồng Đức Luân
313
00:19:42
6
Lien
310
00:10:24
7
tuan
310
00:10:29
8
Lien
306
00:13:25
9
Mai
304
00:18:05
10
Nguyen Giang
303
00:13:55
11
Lê Bá Chiến
301
00:16:37
12
Phương Phạm
299
00:13:08
13
Kieu Trang
298
00:19:39
14
Nguyễn Duy Tân
298
00:19:46
15
Thảo
297
00:15:06
16
Dung
296
00:14:39
17
Vy
296
00:16:39
18
Hoàng Bình Thành
296
00:19:08
19
Nhạc Nhạc
295
00:09:31
20
Vũ Thị Ánh Tuyết
295
00:15:02