10 Người Có Kết Quả Cao Nhất

Thứ Hạng
Tên
Điểm
Thời gian
1
nguyen ngoc thang
352
00:18:02
2
My My
321
00:15:56
3
nhan
321
00:17:53
4
Le
317
00:10:07
5
Đồng Đức Luân
313
00:19:42
6
tuan
310
00:10:29
7
Nguyen Giang
303
00:13:55
8
Phương Phạm
299
00:13:08
9
Kieu Trang
298
00:19:39
10
Nguyễn Duy Tân
298
00:19:46