TOP 20

Thứ Hạng
Tên
Điểm
Tốc độ
1
nguyen ngoc thang
352
00:18:02
2
My My
321
00:15:56
3
nhan
321
00:17:53
4
Le
317
00:10:07
5
Đồng Đức Luân
313
00:19:42
6
tuan
310
00:10:29
7
Lien
306
00:13:25
8
Nguyen Giang
303
00:13:55
9
Lê Bá Chiến
301
00:16:37
10
Phương Phạm
299
00:13:08
11
Kieu Trang
298
00:19:39
12
Nguyễn Duy Tân
298
00:19:46
13
Thảo
297
00:15:06
14
Dung
296
00:14:39
15
Vy
296
00:16:39
16
Hoàng Bình Thành
296
00:19:08
17
Nhạc Nhạc
295
00:09:31
18
Vũ Thị Ánh Tuyết
295
00:15:02
19
nguyễn thị thu hường
294
00:10:23
20
Thành
294
00:11:56