10 Người Có Kết Quả Cao Nhất

Thứ Hạng
Tên
Điểm
Thời gian
1
nguyen ngoc thang
352
00:18:02
2
My My
321
00:15:56
3
nhan
321
00:17:53
4
Le
317
00:10:07
5
Đồng Đức Luân
313
00:19:42
6
tuan
310
00:10:29
7
Lien
306
00:13:25
8
Nguyen Giang
303
00:13:55
9
Lê Bá Chiến
301
00:16:37
10
Phương Phạm
299
00:13:08