TOP 20

Thứ Hạng
Tên
Điểm
Tốc độ
1
nguyen ngoc thang
352
00:18:02
2
My My
321
00:15:56
3
nhan
321
00:17:53
4
Le
317
00:10:07
5
Đồng Đức Luân
313
00:19:42
6
Lien
310
00:10:24
7
tuan
310
00:10:29
8
Lien
306
00:13:25
9
Mai
304
00:18:05
10
Nguyen Giang
303
00:13:55
11
Lê Bá Chiến
301
00:16:37
12
Phương Phạm
299
00:13:08
13
Kieu Trang
298
00:19:39
14
Nguyễn Duy Tân
298
00:19:46
15
Thảo
297
00:15:06
16
Dung
296
00:14:39
17
Vy
296
00:16:39
18
Hoàng Bình Thành
296
00:19:08
19
Nhạc Nhạc
295
00:09:31
20
Vũ Thị Ánh Tuyết
295
00:15:02

Marketing Xuất Sắc đòi hỏi không chỉ lời nói. Bạn cần phải đạt một trình độ chuyên sâu về kiến thức marketing và quan điểm marketing.

Khảo Sát Marketing Excellence Survey cho chúng ta một cách để biết mình đang ở đâu so với những người giỏi marketing khác trong cộng đồng Marketing Việt Nam. Điều nầy cho phép chúng ta tự biết cần phải làm gì để có thể tự cải thiện trình độ marketing của mình.

Marketing Xuất Sắc không thể có được chỉ từ nỗ lực của một cá nhân, mà đòi hỏi sự đóng góp của mọi người trong tổ chức. Do vậy, mọi người trong tổ chức ai cũng nên tham gia.

Điều Kiện Sử Dụng.

- Mọi cá nhân đều có thể sử dụng công cụ nầy để biết trình độ Marketing của mình mà không phải trả một khoản phí nào. Tất cả những gì bạn cần là đăng ký, xác nhận đăng ký và đăng nhập để sử dụng.

- Các tổ chức nếu muốn sử dụng công cụ nầy, hoặc sử dụng kết quả từ công cụ nầy thì phải được phép bằng văn bản của Cty Tinh Hoa Quản Trị (www.tinhhoaquantri.com).

- Mọi sự sao chép, trích dẫn, hoặc sử dụng trái với các điều kiện trên là hành vi Vi Phạm Pháp Luật.

Điều Khoản Bảo Mật.

Tôi hiểu rằng đáp án của tôi chỉ có mình tôi biết. Tuy nhiên, nếu việc tham gia của tôi là do một tổ chức yêu cầu, thì người phụ trách tổ chức ấy cũng sẽ có được đáp án của tôi.

Người quản trị trang công cụ được sử dụng kết quả như là dữ liệu thô để hình thành số liệu thống kê phần trăm nhằm mục đích so sánh.

Lưu ý: Những email được dùng để đăng ký mà sau một thời gian không sử dụng, hoặc vì một lý do nào đó không kích hoạt được thì chúng tôi sẽ xóa. Như vậy, nếu bạn đăng ký mà không nhận được email kích hoạt, thì sau một thời gian có thể dùng lại email đó để đăng ký.