Chuẩn đánh giá của Khảo Sát Marketing Exellence dựa trên nền tảng lý luận marketing hiện đại hiện đang được đại đa số cộng đồng marketing thế giới thừa nhận, là chuẩn mực đào tạo của các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Đối với cá nhân.

  • Công cụ Khảo Sát Marketing Excellence của Marketing Chiến Lược giúp những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nắm được khoản cách, sự khác biệt về quan điểm nhận thức và hiểu biết của mình về marketing so với yêu cầu chung của thế giới. Việc tham gia thực hiện khảo sát còn giúp cá nhân hiểu được những mặt mạnh và những mặt yếu của mình, qua đó quyết định mình nên chọn việc gì thì phù hợp.

Đối với doanh nghiệp.

  • Kết quả khảo sát của những người trong một công ty, có thể đánh giá mặt bằng năng lực marketing chung của một công ty. Trên cơ sở nầy có thể so sánh mặt bằng năng lực marketing của những công ty khác. Từ đó, công ty có thể xác định nhu cầu, vạch ra lộ trình huấn luyện nâng cao năng lực marketing của công ty mình.
  • Đánh giá trình độ, quan điểm, nhận thức marketing trong qui trình tuyển dụng. Thay vì phải thuê chuyên gia marketing phỏng vấn và đánh giá trình độ ứng cử viên. Với công cụ Khảo Sát Marketing Excellence, công ty có thể tổ chức cho ứng cử viên thực hiện khảo sát online ngay tại văn phòng công ty và công ty sẽ có ngay kết quả bằng email ngay sau khi ứng cử viên chấm dứt nội dung khảo sát (công ty có thể yêu cầu thiết kế nội dung khảo sát theo ý muốn riêng của mình).
  • Khảo sát kỹ năng marketing của CBNV nhằm phục vụ cho công tác bố trí nhân sự, đề bạt thăng chức, xếp bậc chuyên môn, nâng lương...

Phương pháp.

  • Sử dụng bảng câu hỏi trắc nghiệm online có khống chế thời gian.

Thang điểm.

  • Từ 0 đến 275: Cần Cải Thiện.
  • Từ 276 đến 350: Khá
  • Từ 351 đến 500: Giỏi
  • Từ 501 đến 550: Xuất Sắc